Detoxikace

Nemoc můžeme chápat jako nahromadění toxinů duševního nebo fyzického charakteru. Přestože se lidský organizmus snaží být dokonalý, může vzhledem  k době, v níž žijeme, docházet ke hromadění některých toxických látek v tkáních organizmu. Kumulace těchto látek pak postupně vede ke vzniku zdravotních potíží a nakonec i k zastavení životně důležitých funkcí. Detoxikací zbavujeme tělo nežádoucích látek (jedů, toxinů, parazitů, apod.). Ve své praxi se mi velmi osvědčilka metoda řízené detoxikace podle MUDr. Jonáše, kterou mohu klientům nabídnout.Neposkytujeme ani nenahrazujeme zdravotní péči ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb.