Měření EKG

Měření srdeční frekvence pomocí jednokanálového EKG poskytuje analýzu srdečně-cévního, vegetativního a centrálního nervového systému. Výstupy z tohoto měření umožňují celostní pohled na klienta ve vazbě na východní medicínu (aura, meridiány, čakry, apod.). Přístroj se rovněž používá k analýze biorytmů lidského těla a pro kontrolu stavu zdraví, zejména při užívání biologicky aktivních doplňků stravy, léčebném půstu, rozličných druzích masáží, cvičení jógy a různých jiných duchovních praktik.

Z pohledu východní přírodní filozofie, prvním příznakem onemocnění je zpomalení tempa hromadění a spotřeby energie ve vnitřních orgánech. V tomto případě orgán, který nemůže přijímat a vydávat potřebné množství energie, reaguje různými chorobnými projevy, které závisí na tom, zda tento orgán vykazuje přebytek nebo nedostatek energie. Na to, aby buňka dostala potřebné množství energie v potřebném rytmu, každý orgán "odešle požadavek" srdci. Právě to je důvodem, proč se stav rovnováhy spotřebované a nahromaděné energie odráží ve frekvenci srdce. Po záznamu EKG a analýze srdeční frekvence v různých frekvenčních pásmech můžeme vidět odraz procesů, které probíhají ve vnitřních orgánech člověka na buněčné úrovni, a tímto způsobem získat představu o stavu těchto orgánů. 

Přístroj generuje jedinečnou zvukovou nahrávku pro relaxaci klientovi přímo na míru. 

 

          


Neposkytujeme ani nenahrazujeme zdravotní péči ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb.