Psychosomatika

Nedílnou součástí návštěvy poradny je také tzv. "odebrání případu". Jedná se o velmi podrobný rozhovor klietna s terapeutem. Rozhovor bude odborně veden terapeutem s cílem zjistit příčiny a to jak psychické, tak i fyzické, které by mnohly vést ke zdravotním obtížím, kvůli kterým klient přichází. Ve většině případů psychická zátěž předchází projevům na fyzickém těle, z toho také vychází označení psycho ("duše")  - somatika ("tělo"). Jedno bez druhého dlouhodobě nefunguje.Neposkytujeme ani nenahrazujeme zdravotní péči ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb.